UAB "RYŠININKAS"

UAB "Ryšininkas" įregistruota 1990m gruodžio  04 dieną.

Veiklos rūšys.

UAB "RYŠININKAS" gamina įvairių rūšių ryšių ir elektros požeminių linijų kanalizacijos - apžiūros šulinius, betoninius blokelius šulinių mūrijimui, gelžbetoninius kanalizacijos dangčių reguliavimo žiedus, kabelių trasos žymėjimo stulpelius, sustiprintas šulinių perdengimo plokštes ir ryšių kanalizacijos įdėtines dalis. VEIKLA Betono, gelžbetonio gaminiai Lakštinio metalai gaminiai

Gaminių atitikties deklaracijos.

UAB "Ryšininkas" prisiima atsakomybę ir deklaruoja,kad pagaminti gaminiai ir jų elementai atitinka ATITIKTIES SERTIFIKATĄ Nr.SPSC-8903 C20/25-XC(1.2)-C10.4-16-s(1.2). LST EN 206:2014

 

Taip pat privalomus reikalavimus LST EN 206-1:2002, LST EN 206-1:2002/A1:2004, LST EN 206-1:2002/A2;2005 ir LST 1974:2012